Tweet
toco2 s.m.Tobo Viron entrar unha toupa no toco.

Últimas actualizacións
Palabra á toa
  • deambulatorio
    s.m. Arquit. Corredor semicircular ou poligonal que rodea o presbiterio ou capela maior dunha igrexa, comunicando as naves laterais. O deambulatorio utilizábase orixinariamente para facer procesións.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos