Tweet
toco2 substantivo masculinoTobo Viron entrar unha toupa no toco.

Últimas actualizacións
Palabra á toa
  • perfidia
    Para todas as acepcións SINÓNIMO deslealdade substantivo feminino1 Calidade ou actitude de pérfido. A súa perfidia non ten límite. ANTÓNIMOS fidelidade, lealdade2 Palabra, acción etc., en que se pon de manifesto esta actitude ou calidade. Algún día terá que pagar polas súas perfidias. SINÓNIMO felonía CONFRONTAR traizón
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos