Tweet
toco2 substantivo masculinoTobo Viron entrar unha toupa no toco.

Últimas actualizacións
Palabra á toa
  • tríglifo
    substantivo masculino Arquitectura Elemento decorativo propio do friso dórico, que consiste nun espazo rectangular formado por tres glifos. No friso do Partenón os tríglifos alternan coas métopas.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos