Tweet
toco2 substantivo masculinoTobo Viron entrar unha toupa no toco.

Últimas actualizacións
Palabra á toa
  • vaixela
    substantivo feminino Conxunto de pratos, fontes e demais recipientes que se empregan para servir a mesa. Obsequiounos cunha vaixela de porcelana fina. CONFRONTAR louza
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos