Tweet
toco2 substantivo masculinoTobo Viron entrar unha toupa no toco.

Últimas actualizacións
Palabra á toa
  • desamalloar
    /verbos/desamalloar.html Para todas as acepcións SINÓNIMOS desagulletar(se), desamarrar(se), desatar(se) verbo transitivo1 Soltar os amallós de [o calzado]. Desamalloa os zapatos. ANTÓNIMOS acordoar, agulletar, amalloar, amarrar, atar verbo pronominal2 [Calzado] quedar cos amallós soltos. Este zapato desamallóaseme decontino.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos