Tweet
tobal substantivo masculinoTobo A raposa meteuse no tobal.

Últimas actualizacións
Antes e despois de tobal
tobal
Palabra á toa
  • deslouvar
    /verbos/deslouvar.html verbo transitivo Forma máis recomendable: desloar
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos