Tweet
toba substantivo femininoTobo Botou toxos na entrada da toba para que o raposo non puidese pasar.

Últimas actualizacións
Antes e despois de toba
toba
Palabra á toa
  • constancia
    substantivo feminino1 Calidade do que é constante. Traballar con constancia para obter un resultado satisfactorio. ANTÓNIMO inconstancia CONFRONTAR tesón A constancia dun sentimento. SINÓNIMOS firmeza, perseveranza, persistencia, tenacidade ANTÓNIMO inconstancia2 Feito de constar, de ser certo algo. Non hai constancia de que tales cousas ocorresen.3 Manifestación escrita dunha cousa. Deixou constancia na acta da reunión da súa oposición aos cambios propostos.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos