Tweet
toba s.f.Tobo Botou toxos na entrada da toba para que o raposo non puidese pasar.

Últimas actualizacións
Antes e despois de toba
toba
Palabra á toa
  • amorear
    /verbos/amorear.html Para todas as acepcións SINÓNIMOS amontoar(se), xuntar(se) v.t.1 Pór [algo] nunha morea ou montón. Amoreou a terra á beira do burato. Amoreou as caixas. ANTÓNIMOS desamontoar, desamorear CONFRONTAR apiñar2 fig Reunir moita cantidade ou gran número de [persoas, animais, cousas] sen que quede espazo. Amorearon os prisioneiros en condicións infrahumanas. v.p.3 [Algo] pórse nunha morea ou montón. O po foise amoreando pouco a pouco na casa abandonada. SINÓNIMO acumularse, ANTÓNIMOS desamontoarse, desamorearse4 fig [Persoas] xuntarse en gran cantidade sen que quede espazo. Amoreábase moita xente á entrada do estadio. A migración amoreábase nas áreas industriais.5 fig [Algo] xuntarse en máis cantidade da normal. Amoréanselle os problemas. SINÓNIMO acumularse6 fig [Persoa] vivir nunha relación de parella socialmente non normalizada. Levou un desgusto cando se amoreou a filla con aquel lacazán. SINÓNIMOS abarregarse, achegarse, aconchegarse, amancebarse, amigarse, arrexuntarse, arrimarse, axuntarse, ANTÓNIMO desarrimarse
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos