Tweet
toba substantivo femininoTobo Botou toxos na entrada da toba para que o raposo non puidese pasar.

Últimas actualizacións
Antes e despois de toba
toba
Palabra á toa
  • mornear2
    2 /verbos/mornear.html verbo transitivo1 Darlle forma ladeada ou torcida a [algo]. Mornear unha lámina de metal. verbo intransitivo2 [Buque] xirar sobre a súa áncora. O barco mornea logo de fondear.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos