Tweet
pala Para todas as acepcións SINÓNIMO cova s.f.1 Cavidade natural ou artificial no terreo. Agardaron a que estease nunha pala que había entre os penedos. SINÓNIMOS espenuca, furoco CONFRONTAR cafurna, furna, palafurna2 Cavidade que serve de refuxio ou vivenda a certos animais. Os coellos agocháronse nunha pala. SINÓNIMOS lapa2, paleira, toba, tobal, tobeira, tobo, toco2, toqueira CONFRONTAR cocho2, gorida, guarida, niño

Últimas actualizacións
Palabra á toa
  • desherdado
    (feminino: desherdada) part.1 Participio do verbo desherdar. adx.2 Que carece dos bens ou vantaxes que posúen outros. Achegouse ás clases pobres e desherdadas. Tamén s. [ persoa ] Axudaba os desherdados e marxinados deste mundo.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos