Tweet
pala Para todas as acepcións SINÓNIMO cova substantivo feminino1 Cavidade natural ou artificial no terreo. Agardaron a que estease nunha pala que había entre os penedos. SINÓNIMOS espenuca, furoco CONFRONTAR cafurna, furna, palafurna2 Cavidade que serve de refuxio ou vivenda a certos animais. Os coellos agocháronse nunha pala. SINÓNIMOS lapa2, paleira, toba, tobal, tobeira, tobo, toco2, toqueira CONFRONTAR cocho2, gorida, guarida, niño

Últimas actualizacións
Palabra á toa
  • propensión
    substantivo feminino Acción e efecto de propender. A súa propensión aos catarros é conxénita. SINÓNIMO predisposición A túa propensión a esaxerar paréceme un grave defecto.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos