Tweet
lapa2 s.f. Burato que fan debaixo da terra certos animais para viviren ou refuxiárense nel. A toupa meteuse na lapa. SINÓNIMOS cova, pala, paleira, toba, tobal, tobeira, tobo, toco2, toqueira CONFRONTAR gorida, guarida, niño

Últimas actualizacións
Antes e despois de lapa
lapa 2
Palabra á toa
  • predicador
    (feminino: predicadora) adx. Que predica. Un relixioso predicador. Tamén s. Un predicador baptista.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos