Tweet
lapa2 substantivo feminino Burato que fan debaixo da terra certos animais para viviren ou refuxiárense nel. A toupa meteuse na lapa. SINÓNIMOS cova, pala, paleira, toba, tobal, tobeira, tobo, toco2, toqueira CONFRONTAR gorida, guarida, niño

Últimas actualizacións
Antes e despois de lapa
lapa 2
Palabra á toa
  • desarmable
    adxectivo Que se pode desarmar. Mercou unha mesa desarmable para poder levala no coche. SINÓNIMOS desarmábel, desmontábel, desmontable ANTÓNIMOS armábel, armable, montábel, montable
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos