Tweet
guarida substantivo femininoGorida Unha guarida de osos. Os delincuentes permanecían ocultos na súa guarida.

Últimas actualizacións
Antes e despois de guarida
guarida
Palabra á toa
  • arrexuntar
    /verbos/arrexuntar.html Para todas as acepcións SINÓNIMO rexuntar verbo transitivo1 Poñer xuntas [persoas ou cousas]. Arrexuntou todos os libros nun recanto do seu cuarto. SINÓNIMO xuntar verbo pronominal2 [Dúas ou máis persoas] poñerse moi xuntas. Arrexuntádevos, que vai moito frío. CONFRONTAR achegarse, arrimarse3 [Dúas persoas] vivir xuntas sen formalizar a súa relación perante a lei. Hoxe en día os mozos arrexúntanse máis ca noutras épocas. SINÓNIMOS achegarse, aconchegarse, amancebarse, amigarse, amontoarse, amorearse, arrimarse, axuntarse, xuntarse, ANTÓNIMO desarrimarse
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos