Este servizo do Dicionario vai deixar de funcionar nos próximos días, o novo enderezo é http://academia.gal/dicionario/.

Por favor actualiza os teus marcadores.

Moitas grazas.

Últimas voces actualizadas