Tweet
trela substantivo feminino1 Corda máis ben curta que se utiliza para prender o gando. Colle a trela e prende as vacas. SINÓNIMO trenla, CONFRONTAR soga FRASES E EXPRESIÓNS CON trela Dar trela 1 Dar confianza. Tes que lle ir dando trela ao can para que se mova libremente e se achegue á xente. SINÓNIMOS dar corda, dar trenla 2 Dar confianza a alguén para que fale moito e sen preocuparse. Cando se lle dá trela, sempre acaba facendo o ridículo. SINÓNIMOS dar corda, dar trenla

Últimas actualizacións
Antes e despois de trela
trela
Palabra á toa
  • versar
    /verbos/versar.html verbo intransitivo(versar sobre) Ter como asunto aquilo que se expresa. O seu discurso versará sobre a depuración das augas residuais. CONFRONTAR tratar, xirar
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos