Tweet
treito substantivo masculino1 Porción dun camiño ou dunha distancia que se percorre. Este treito de estrada é moi perigoso cando hai xeada. CONFRONTAR tramo Para chegar á túa casa aínda tes un bo treito. Andamos todo o treito sen descansar. CONFRONTAR traxecto2 Porción ou parte dunha cousa que se fai ou ocorre progresivamente. De cada treito que tecía descansaba un anaco. FRASES E EXPRESIÓNS CON treito A treitos locución adverbial Por partes, de maneira non continua. Fixo a colcha a treitos.

Últimas actualizacións
Antes e despois de treito
treito
Palabra á toa
  • eslombarse
    VÉXASE eslombar
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos