Tweet
senario (feminino: senaria) adxectivo1 Que está composto de seis elementos ou unidades. Eixe senario.2 Métrica [Verso] de seis pés, propio da poesía grecolatina. Esopo escribiu as súas fábulas con versos senarios iámbicos.

Últimas actualizacións
Antes e despois de senario
senario
Palabra á toa
  • tramo
    substantivo masculino1 Parte dun camiño, estrada etc., comprendida entre dous puntos e caracterizada por uns trazos comúns. Un tramo de curvas. CONFRONTAR treito2 Parte dunha escaleira comprendida entre dous descansos. Estas escaleiras están moi pinas; os tramos son case verticais.3 Cada unha das partes ou etapas en que está dividido algo. O tronco do abeto non ten ramas no seu primeiro tramo.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos