Tweet
senado substantivo masculino1 Cámara alta do Parlamento, propia dos países en que este está formado por dúas asembleas de representantes e integrada polos senadores, que ten como funcións a representación dos territorios e a revisión das leis procedentes do Congreso para aprobalas, modificalas ou rexeitalas. O Senado aprobou a lei do aborto.2 Antigüidade clásica Asemblea que na antiga Roma constituía o consello supremo da República que se mantivo tamén durante o imperio cos poderes moi diminuídos. O Senado e o pobo de Roma.3 Edificio onde se reúnen os senadores. Fixemos unha visita ao senado.

Últimas actualizacións
Palabra á toa
  • desfigurar
    /verbos/desfigurar.html Para todas as acepcións SINÓNIMO deformar(se) verbo transitivo1 Alterar a figura, a natureza, o sentido ou outra característica de [unha cousa ou persoa]. Desfiguráronlle o nariz nunha pelexa. CONFRONTAR afear Desfigurou os sucesos na súa declaración para encubrir un compañeiro. CONFRONTAR deturpar verbo pronominal2 Alterarse na súa forma, natureza ou sentido. Engordou de máis e desfigurouse.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos