Tweet
paleo- prefixo Elemento de orixe grega que entra na formación de palabras co significado de ‘antigo’. paleografía, paleocristián, paleontoloxía.

Últimas actualizacións
Palabra á toa
  • cidadanía
    substantivo feminino1 Calidade ou característica de quen forma parte da comunidade de membros dun estado, con plenos dereitos civís e políticos. Ten cidadanía inglesa.2 Conxunto de cidadáns. A cidadanía acudía para emitir o seu voto.3 Comportamento propio do bo cidadán. Aquel xesto era unha mostra de cidadanía. SINÓNIMO civismo
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos