Tweet
palentino (feminino: palentina) adxectivo1 De Palencia ou dos seus habitantes. A catedral palentina. substantivo2 Persoa natural ou habitante de Palencia. Os palentinos padecen uns longos e fríos invernos.

Últimas actualizacións
Antes e despois de palentino
palentino
Palabra á toa
  • escorrentar
    /verbos/escorrentar.html verbo transitivo1 Facer fuxir para outro sitio [un animal ou persoa]. Escorrentar as moscas. SINÓNIMO axotar CONFRONTAR botar1, espantar2 figurado Facer desaparecer [unha sensación]. Imos andar un pouco para escorrentar o frío.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos