Tweet
palenque substantivo masculino1 Valado de táboas ou de estacas con que se cerra un terreo. As tropas agardaban dispostas detrás do palenque.2 Terreo valado con estacas ou táboas, destinado á celebración de certos espectáculos ou feitos públicos. Alí eran tradición as corridas de touros nos palenques.

Últimas actualizacións
Antes e despois de palenque
palenque
Palabra á toa
  • testa
    substantivo feminino1 Parte superior da cara, entre as cellas e a zona do cabelo, que vai dunha tempa á outra. Levou un golpe na testa ao caer ao chan. SINÓNIMO fronte2 familiar Cabeza das persoas. Seica non andas ben da testa! SINÓNIMOS cacha1, cachamúa, cacho1, cachola, caco2, calamoucha, chola1, coca2, crisma, croca3 Linde dunha propiedade. Ían mirar se daban coas testas da touza. CONFRONTAR derrega, derrego, estrema, estremeiro, límite, lindeiro, marcaxe4 Parte anterior de calquera cousa que teña reverso. Sentouse á raiola, alí na testa da casa. SINÓNIMO fronte5 Parte dianteira dunha formación de xente. Os líderes sindicais ían na testa da manifestación. SINÓNIMO cabeza
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos