Tweet
paleiro substantivo masculino Árbore semellante ao salgueiro, pero coa folla máis estreita e redonda ca a deste. Os paleiros son habituais en lugares húmidos.

Últimas actualizacións
Antes e despois de paleiro
paleiro
Palabra á toa
  • desvigorizar
    /verbos/desvigorizar.html verbo transitivo Facer perder o vigor a [algo]. A crise desvigorizou a economía. ANTÓNIMO vigorizar
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos