Tweet
paleiro substantivo masculino Árbore semellante ao salgueiro, pero coa folla máis estreita e redonda ca a deste. Os paleiros son habituais en lugares húmidos.

Últimas actualizacións
Antes e despois de paleiro
paleiro
Palabra á toa
  • banqueta
    substantivo feminino Asento pequeno, de tres ou catro patas e sen respaldo, que serve para unha persoa. Subiuse a unha banqueta para acadar os pratos do armario. CONFRONTAR tallo
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos