Tweet
palear Forma correcta: padexar

Últimas actualizacións
Antes e despois de palear
palear
Palabra á toa
  • equipar
    /verbos/equipar.html verbo transitivo Abastecer [alguén] do necesario para a realización de algo. Equiparon os soldados con uniformes novos. ANTÓNIMO desequipar Tamén verbo pronominal Para ir de caza hai que equiparse ben. SINÓNIMO prover(se) CONFRONTAR fornecer(se)
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos