Tweet
palatograma substantivo masculino Fonética Representación gráfica dos puntos de contacto da lingua co padal durante a articulación dun son. Para realizar os palatogramas emprégase un padal artificial.

Últimas actualizacións
Antes e despois de palatograma
palatograma
Palabra á toa
  • tolerable
    adxectivo Que se pode tolerar (acepción 1). Ten un comportamento dificilmente tolerable. SINÓNIMO tolerábel ANTÓNIMOS intolerábel, intolerable
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos