Tweet
palatograma substantivo masculino Fonética Representación gráfica dos puntos de contacto da lingua co padal durante a articulación dun son. Para realizar os palatogramas emprégase un padal artificial.

Últimas actualizacións
Antes e despois de palatograma
palatograma
Palabra á toa
  • instante
    substantivo masculino1 Espazo de tempo moi breve. Agardei un instante a que saíse. SINÓNIMO momento FRASES E EXPRESIÓNS CON instante A cada instante locución adverbial De maneira continua, a todas as horas, en todo momento. Pregunta por el a cada instante. SINÓNIMO a cada momento Nun instante locución adverbial Enseguida, decontado. Iso faise nun instante. SINÓNIMO nun momento
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos