Tweet
palato- prefixo Elemento de orixe latina que entra na formación de palabras do léxico científico co significado de ‘padal’. palatograma.

Últimas actualizacións
Antes e despois de palato-
palato-
Palabra á toa

  • substantivo masculino1 Lazo que se fai cun ou varios obxectos flexibles (fío, corda) e que se aperta tirando dos dous cabos de maneira que sexa difícil de soltar por si só. Faille un nó ao cordel para que o paquete quede ben suxeito. CONFRONTAR lazada1, lazo1 O nó da gravata. Un nó mariñeiro.2 Parte avultada de certas plantas en que se unen os segmentos de que se compoñen. Os nós das canas. SINÓNIMO broulla3 Porción xeralmente arredondada de madeira dura e máis escura que aparece nun toro ou nunha táboa e que se corresponde coa unión dunha póla co tronco. A madeira con nós é de menor calidade.4 Unidade que se emprega para medir a velocidade dos barcos ou avións e que equivale a unha milla por hora. O barco navegaba a 26 nós.5 Punto ou lugar onde converxen varias vías de comunicación. Monforte é un importante nó ferroviario.6 Parte central dunha obra narrativa ou dramática en que a trama se complica máis e que precede ao desenlace. Despois do nó a novela vai ganando en interese.7 figurado Punto principal dun asunto. Aínda está por tratar o nó da cuestión.8 Informática Elemento dunha rede, normalmente un ordenador ou un dispositivo de comunicacións, capaz de recibir e transmitir información. A Rede é un conxunto de nós conectados entre si. FRASES E EXPRESIÓNS CON nó Nó da gorxa Vulto que forma a larinxe na parte anterior do pescozo do home. Nótaselle moito o nó da gorxa. SINÓNIMOS mazá de Adán, noz Nó gordiano Problema ou situación difícil de superar ou solucionar. As súas declaracións pretenden desfacer o nó gordiano provocado por ese malentendido. Non dar puntada sen nó VÉXASE puntada
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos