Tweet Conxugar
deflegmar verbo transitivo Química Facer que [unha substancia] perda auga por destilación. Empregou o alambique para deflegmar o ron.

Últimas actualizacións
Palabra á toa
  • impresionar
    /verbos/impresionar.html verbo transitivo1 Causar a [alguén] unha viva impresión. A fermosura da muller impresionouno. SINÓNIMOS acolloar, encandear CONFRONTAR abraiar Unha película que me impresionou moito. SINÓNIMOS acolloar, conturbar2 Fotografía Someter [unha placa ou película sensible] á acción da luz para fixar nela unha imaxe. Impresionar unha película fotográfica. verbo pronominal3 Sentir o ánimo afectado por unha forte impresión. Impresiónase facilmente. Non te impresiones: só é un disfrace. SINÓNIMOS acolloarse, conturbarse
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos