Tweet
paleiro substantivo masculino Árbore semellante ao salgueiro, pero coa folla máis estreita e redonda ca a deste. Os paleiros son habituais en lugares húmidos.

Últimas actualizacións
Antes e despois de paleiro
paleiro
Palabra á toa
  • reexpedir
    /verbos/reexpedir.html verbo transitivo Enviar [algo que se recibe] a outro lugar, especialmente o de procedencia. Reexpedíronlle a carta ao seu novo domicilio. SINÓNIMO reenviar
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos