Dicionario da Real Academia Galega


Este dicionario establece a norma da lingua galega no referente ao léxico. Aquí poderás atopar a ortografía normalizada de 53.000 artigos lexicográficos e os seus significados, así como información importante sobre a pronunciación, as propiedades gramaticais, os sinónimos, os antónimos, o rexistro, e outros datos útiles para o uso correcto da lingua.

O Seminario de Lexicografía da RAG actualiza de maneira continuada este dicionario para achegar un coñecemento cada vez máis perfeccionado do léxico Escoita a pronunciación da maioría das palabras, e descubre as características gramaticais de todas elas (categoría, xénero, réxime verbal etc.) Agora incorporamos a conxugación de todos os verbos recollidos e avisamos das últimas voces actualizadas
Palabra á toa
  • esquizofrénico
    (feminino: esquizofrénica) adx.1 Relativo ou pertencente á esquizofrenia. Un brote esquizofrénico provocado pola ansiedade.2 Que padece esquizofrenia. Os enfermos esquizofrénicos poden controlar a doenza con medicación. Tamén s. Os esquizofrénicos adoitan ter problemas de relación social.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos