Dicionario da Real Academia Galega


Este dicionario establece a norma da lingua galega no referente ao léxico. Aquí poderás atopar a ortografía normalizada de 53.000 artigos lexicográficos e os seus significados, así como información importante sobre a pronunciación, as propiedades gramaticais, os sinónimos, os antónimos, o rexistro, e outros datos útiles para o uso correcto da lingua.

O Seminario de Lexicografía da RAG actualiza de maneira continuada este dicionario para achegar un coñecemento cada vez máis perfeccionado do léxico Escoita a pronunciación da maioría das palabras, e descubre as características gramaticais de todas elas (categoría, xénero, réxime verbal etc.) Agora incorporamos a conxugación de todos os verbos recollidos e avisamos das últimas voces actualizadas
Palabra á toa
  • clasicismo
    substantivo masculino1 Conxunto de características propias das obras de arte da Antigüidade grega e romana. O clasicismo das venus.2 por extensión Tendencia artística ou literaria caracterizada pola proporción e o equilibrio das formas, que está baseada no respecto á tradición clásica. O Romanticismo xurdiu como reacción contra o clasicismo anterior.
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos