Dicionario da Real Academia Galega


Este dicionario establece a norma da lingua galega no referente ao léxico. Aquí poderás atopar a ortografía normalizada de 53.000 artigos lexicográficos e os seus significados, así como información importante sobre a pronunciación, as propiedades gramaticais, os sinónimos, os antónimos, o rexistro, e outros datos útiles para o uso correcto da lingua.

O Seminario de Lexicografía da RAG actualiza de maneira continuada este dicionario para achegar un coñecemento cada vez máis perfeccionado do léxico Escoita a pronunciación da maioría das palabras, e descubre as características gramaticais de todas elas (categoría, xénero, réxime verbal etc.) Agora incorporamos a conxugación de todos os verbos recollidos e avisamos das últimas voces actualizadas
Palabra á toa
  • xémini
    Para todas as acepcións SINÓNIMO xemelgos substantivo masculino1 Astronomía Constelación do zodíaco situada no hemisferio celeste boreal, entre as de Tauro e Cáncer. OBSERVACIÓNS: Nesta acepción escríbese con maiúscula As dúas estrelas máis brillantes de Xémini coñécense como Cástor e Pólux.2 Signo zodiacal das persoas nacidas entre o vinte e un de maio e o vinte de xuño. OBSERVACIÓNS: Nesta acepción escríbese con maiúscula Xémini represéntase coa figura de dous xemelgos. substantivo3 Persoa que naceu baixo este signo. OBSERVACIÓNS: Nesta acepción é invariable en plural O elemento dos xémini é o aire.Voz actualizada 2016-12-02 11:26:11 Modificouse esta entrada
    Máis

  • Suxestión enviada

    Suxestión

    Cómpre encher todos os campos